Afvalsoorten

Afvalstoffen en afvalsoorten

Welke afvalstoffen onderscheiden we? En hoe zit het met hergebruik van afval? Dat vertellen wij u graag. De meest voorkomende afvalstoffen zijn grof huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, schoon puin, hout en tuin(groen)afval. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt binnen de werkwijze van Swartjes Transport. Niet voor niets investeert het bedrijf in nieuwe technieken die hieraan een bijdrage leveren. Zo wordt een maximaal nuttige toepassing van afvalstoffen nagestreefd.

Hergebruik van afvalstoffen

Swartjes Transport stimuleert gescheiden inzameling van herbruikbare afvalstoffen, sorteert gemengde fracties en streeft bij de afzet, voor zover doelmatig haalbaar, het principe van de Ladder van Lansink na, de standaard op het gebied van afvalbeheer. Dit principe is erop gericht onze aarde te sparen voor de volgende generaties. Ook attenderen we onze klanten er op dat ze voorkomen dat milieu)gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende-, teerhoudende- en chemisch verduurzaamde afvalstoffen en KGA’s op ongewenste wijzen in de afvalketen belanden. De door de Provincie Gelderland afgegeven vergunning Wet Milieu Beheer, borgt dat alle afvalstoffen bij Swartjes Transport volgens de wettelijke regels en de minimum standaarden worden verwerkt.