Chemisch verduurzaamd hout

Chemisch verduurzaamd hout is wettelijk gezien een gevaarlijke afvalstof waarmee enkel meldingsplichtige inrichtingen deze mogen accepteren. U kunt deze dus bij ons afgeven.
Het betreft onder meer spoorbielzen, wei palen, schuttinghout, enz.
Chemisch verduurzaamd hout mag wettelijk niet vermengd worden met andere afvalstoffen en mag niet bij hout ter recycling worden gevoegd.

Containers

Toon alle containers