Puin

Wilt u af van schoon puin, zoals beton en tegels? Schakel dan Swartjes Transport in. Ons bedrijf biedt u diverse oplossingen voor afvalinzameling en -verwerking van schoon puin. Met name onze klepcontainers kunnen wij u adviseren voor deze afvalsoort.

Onder schoon puin wordt onder meer verstaan:

  • Bakstenen
  • Dakpannen
  • Tegels
  • Metselbeton
  • Betonpuin

Bepaalde materialen, waaronder gasbeton, asbest(verdacht materiaal), dakgrind en grond, behoren niet tot het schoon puin. Schoon puin kan onder andere worden verwerkt tot granulaten voor funderingsmateriaal bij wegenaanleg en grindvervangingsmateriaal voor de betonindustrie.


Schoon puin afvoeren

Informeer vrijblijvend over de afvalinzamelingsmogelijkheden of huur van een container voor de afvoer van schoon puin door Swartjes Transport, neem contact op.

Containers

Toon alle containers