Afvalverwerking en afvalinzameling


Afvalverwerking en afvalinzameling regio Nijmegen en verder

Voor iedere afvalsoort biedt Swartjes Transport uit Nijmegen een professionele en praktische oplossing en gedegen advies. Het transportbedrijf heeft niet alleen uiteenlopende inzamelingsoplossingen, zoals containers, ook verwerkt Swartjes Transport afvalstoffen op professionele, veilige wijze en uiteraard volgens wet- en regelgeving. Swartjes Transport beschikt over een ruime (op- en overslag)locatie en de benodigde vergunningen en certificeringen, waaronder een milieuvergunning. Alle binnenkomende afvalstoffen worden gemeld bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Dat betekent dat het bedrijf grote hoeveelheden afvalstoffen mag accepteren en gevaarlijk afval kan ontvangen.

Verwerking afval

Swartjes Transport is gevestigd op het industrieterrein Noordoost Kanaalhaven. Vanaf hier worden tot in het zware segment milieuactiviteiten uitgevoerd. De locatievergunning geeft bijvoorbeeld ruimte om jaarlijks tot 100.000 ton puin te breken, afvalstoffen te shredderen, afvalt te sorteren en meer. Tevens mogen er gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen, waaronder chemisch verduurzaamde houtsoorten, asbesthoudende afvalstoffen en KGA/KCA. Om een en ander mogelijk te maken is de locatie voorzien van 8.000 m² gecertificeerde vloeistofdichte vloeren en een overslaghal van 3.700 m² met een nokhoogte van 16 meter.

Gemengde en mono-afvalstromen

Bij Swartjes Transport in Nijmegen worden zowel gemengde als mono-afvalstromen geaccepteerd. De afvalstoffen die onze locatie verlaten, zijn klaargemaakt voor duurzame verwerking. Denk hierbij aan:

  • Hout (spaanplaatindustrie)
  • Papier (grondstof papierindustrie)
  • Metaal (grondstof metaalindustrie)
  • Kunststof (grondstof kunststofindustrie)
  • Gipsproducten (grondstof gipsproductie)
  • Puin (secundaire bouwstof productie)
  • Grond (nuttige toepassing als bouwstof)
  • Groenafval (productie compost en meststoffen)
  • Andere gedeelten die voor verdere verwerking of stort worden afgezet

 

Brandbaar restafval uit sortering en overslag kunnen bij verbrandingsinstallaties worden afgezet. De bij de verbranding vrijkomende warmte kan vervolgens worden omgezet in elektriciteit en een bijdrage leveren aan warmte-installaties, zoals stadsverwarming.

Afvalinventarisatie

Voordat we bij u aan de slag gaan, wordt uw specifieke afvalsituatie geanalyseerd. Op basis van een inventarisatie van afval(stromen) ontvangt u een vrijblijvend advies. Vervolgens bespreekt onze adviseur welke oplossingen er voor uw afval zijn. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.