Overslag afval

Overslag afval Swartjes Transport Nijmegen

Uw specialist in afvaloverslag

Afval is een veelbesproken en actueel thema. In onze huidige samenleving speelt duurzaamheid een grote rol. In Nederland wordt afval meer en meer bij de bron gescheiden. Swartjes Transport BV biedt containers aan voor ieder type afval. Op onze locatie in Nijmegen worden afvalstromen gesorteerd en be- en verwerkt. Bijna al de afvalstoffen worden voor hergebruik of duurzame inzet voorbereid. bijvoorbeeld als grondstof voor nieuwe producten of ter opwekking van energie.

Over het overslagstation

Overslag van afval vindt plaats op onze vestiging in Nijmegen. De verschillende afvalstromen worden op het ruim 2 ha. grote overslagterrein van Swartjes Transport gesorteerd en bewerkt. Het restafval dat overblijft wordt afgevoerd naar verbrandingsinstallaties en daarmee ingezet als secundaire brandstof ter opwekking van elektriciteit en nuttige inzet van restwarmte. Swartjes Transport zorgt voor het gehele traject van overslag, inclusief een zeer modern en professioneel registratie- en administratieproces.

Om op efficiënte en verantwoorde wijze afvalstoffen in te zamelen en te verwerken beschikken wij over:

  • 8.000 m² aan gecertificeerde vloeistofdichte (3700 m2 overkapte) overslagruimte
  • Een omvangrijk en gevarieerd wagen-, machine- en containerpark
  • Centraal in de regio Nijmegen gelegen locatie van ruim twee ha. waarop het exploiteren van een meldingsplichtige afvalstoffen inrichting is vergund.
  • Diverse certificeringen en vergunningen
  • Begeleiding van vervoersdocumenten, meldingen en registraties.

 

Meer informatie over afvaloverslag

Vertrouw op een deskundige partner die op een professionele en milieuverantwoorde wijze afvalstromen inzamelt, sorteert en verwerkt, vertrouw op Swartjes Transport. Laat u vrijblijvend informeren over onze afvaloverslagmogelijkheden en neem contact op.